افتتاح خانه هلال در 15 روستا - شهرستان پردیس

افتتاح خانه هلال در 15 روستا - شهرستان پردیس

افتتاح خانه هلال در 15 روستا - شهرستان پردیس

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1399/11/10

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها