جلسه و بازدید میدانی جهت رفع موانع تولید استان تهران

جلسه و بازدید میدانی جهت رفع موانع تولید استان تهران

جلسه و بازدید میدانی جهت رفع موانع تولید استان تهران

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه درشهر - تاریخ پخش: 1399/11/09

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها