سرنوشت ساختمان های مجاور کلنیک سینا اطهر بعداز گذشت هفت ماه

سرنوشت ساختمان های مجاور کلنیک سینا اطهر بعداز گذشت هفت ماه

سرنوشت ساختمان های مجاور کلنیک سینا اطهر بعداز گذشت هفت ماه

ارسال کننده: الهام رمضانی - پخش در برنامه: در برنامه درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: الهام رمضانی - پخش در برنامه: در برنامه درشهر - تاریخ پخش: 1399/11/01

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها