طبخ غذای گرم برای افراد کم بضاعت - جنت آباد - حسینیه بیت العباس (ع)

طبخ غذای گرم برای افراد کم بضاعت - جنت آباد - حسینیه بیت العباس (ع)

طبخ غذای گرم برای افراد کم بضاعت - جنت آباد - حسینیه بیت العباس (ع)

ارسال کننده: مصطفی قصابیان - پخش در برنامه: در برنامه درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: مصطفی قصابیان - پخش در برنامه: در برنامه درشهر - تاریخ پخش: 1399/10/28

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها