بی توجهی نسبت به گندزدایی از سطح شهر و کانال های انتقال آب - بومهن

بی توجهی نسبت به گندزدایی از سطح شهر و کانال های انتقال آب - بومهن

بی توجهی نسبت به گندزدایی از سطح شهر و کانال های انتقال آب - بومهن

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه دراستان

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه دراستان - تاریخ پخش: 1399/10/25

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها