اتمام کار مرکز بارانداز موقت زباله گندک - بومهن

اتمام کار مرکز بارانداز موقت زباله گندک - بومهن

اتمام کار مرکز بارانداز موقت زباله گندک - بومهن

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1399/10/21

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها