لحظه تحویل سال ۱۴۰۲ حضرت جعفربن موسی الکاظم (ع) شهرستان پیشوا

لحظه تحویل سال ۱۴۰۲ حضرت جعفربن موسی الکاظم (ع) شهرستان پیشوا

لحظه تحویل سال ۱۴۰۲ حضرت جعفربن موسی الکاظم (ع) شهرستان پیشوا

ارسال کننده: آرش نشاطی اعظم - زمان پخش: شصت و5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: آرش نشاطی اعظم - پخش در برنامه: شصت و5 ثانیه - تاریخ پخش: 1402/01/08

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها