آئین نامگذاری بلوار اصلی شهر قلعه نو به نام شهید حاج قاسم سلیمانی

آئین نامگذاری بلوار اصلی شهر قلعه نو به نام شهید حاج قاسم سلیمانی

آئین نامگذاری بلوار اصلی شهر قلعه نو به نام شهید حاج قاسم سلیمانی

ارسال کننده: ابوالفضل واحدی - پخش در برنامه: در برنامه درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: ابوالفضل واحدی - پخش در برنامه: در برنامه درشهر - تاریخ پخش: 1399/10/17

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها