مشکل تردد خودروها ب علت کمبود پارکینگ عمومی - پردیس

مشکل تردد خودروها ب علت کمبود پارکینگ عمومی - پردیس

مشکل تردد خودروها ب علت کمبود پارکینگ عمومی - پردیس

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1399/10/15

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها