احداث مانع خطرناک درخیابان فکوری سیمون بلیوار منطقه ۵

احداث مانع خطرناک درخیابان فکوری سیمون بلیوار منطقه ۵

احداث مانع خطرناک درخیابان فکوری سیمون بلیوار منطقه ۵

ارسال کننده: مصطفی قصابیان - زمان پخش: شصت و5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: مصطفی قصابیان - پخش در برنامه: شصت و5 ثانیه - تاریخ پخش: 1401/12/04

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها