برپایی جشنواره ملی اقوام وعشایر دراسلامشهر

برپایی جشنواره ملی اقوام وعشایر دراسلامشهر

برپایی جشنواره ملی اقوام وعشایر دراسلامشهر

ارسال کننده: سیده ناهیدکریمی - زمان پخش: شصت و5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: سیده ناهیدکریمی - پخش در برنامه: شصت و5 ثانیه - تاریخ پخش: 1401/12/05

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها