نگاه شهروندان به راه اندازی متروی اسلامشهر

نگاه شهروندان به راه اندازی متروی اسلامشهر

نگاه شهروندان به راه اندازی متروی اسلامشهر

ارسال کننده: حسین رشیدی - زمان پخش: شصت و5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: حسین رشیدی - پخش در برنامه: شصت و5 ثانیه - تاریخ پخش: 1401/12/04

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها