پخش بسته های معیشتی در مسجد امام موسی بی جعفر

پخش بسته های معیشتی در مسجد امام موسی بی جعفر

پخش بسته های معیشتی در مسجد امام موسی بی جعفر

ارسال کننده: مهدی آقابابایی - پخش در برنامه: برنامه درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: مهدی آقابابایی - پخش در برنامه: برنامه درشهر - تاریخ پخش: 1399/03/30

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها