تغییر کاربری ساختمان قدیمی اداره برق به مکان تفریحی و ورزشی - دماوند

تغییر کاربری ساختمان قدیمی اداره برق به مکان تفریحی و ورزشی - دماوند

تغییر کاربری ساختمان قدیمی اداره برق به مکان تفریحی و ورزشی - دماوند

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1399/10/13

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها