عدم توجه ورسیدگی مسولین شهرستان ملاردبه مشکلات مردم

عدم توجه ورسیدگی مسولین شهرستان ملاردبه مشکلات مردم

عدم توجه ورسیدگی مسولین شهرستان ملاردبه مشکلات مردم

ارسال کننده: سپیده حاصلی پناه - زمان پخش: شصت و5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: سپیده حاصلی پناه - پخش در برنامه: شصت و5 ثانیه - تاریخ پخش: 1401/11/04

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها