راه اندازی تجهیزات کنترل آلودگی هوا درصنایع شهرستان ملارد

راه اندازی تجهیزات کنترل آلودگی هوا درصنایع شهرستان ملارد

راه اندازی تجهیزات کنترل آلودگی هوا درصنایع شهرستان ملارد

ارسال کننده: سپیده حاصلی پناه - زمان پخش: شصت و5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: سپیده حاصلی پناه - پخش در برنامه: شصت و5 ثانیه - تاریخ پخش: 1401/11/03

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها