پیگیری نبود تجهیزات ایمنی واطفاحریق بازارچه نسیم شهر-بهارستان

پیگیری نبود تجهیزات ایمنی واطفاحریق بازارچه نسیم شهر-بهارستان

پیگیری نبود تجهیزات ایمنی واطفاحریق بازارچه نسیم شهر-بهارستان

ارسال کننده: الناز عباسی - زمان پخش: شصت و5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: الناز عباسی - پخش در برنامه: شصت و5 ثانیه - تاریخ پخش: 1401/11/01

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها