کمک مومنانه طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در حسن آباد فشافویه

کمک مومنانه طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در حسن آباد فشافویه

کمک مومنانه طرح شهید حاج قاسم سلیمانی در حسن آباد فشافویه

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - پخش در برنامه: در برنامه درشهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - پخش در برنامه: در برنامه درشهر - تاریخ پخش: 1399/10/04

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها