بازدید مسولین دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان نسیم شهر-بهارستان

بازدید مسولین دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان نسیم شهر-بهارستان

بازدید مسولین دانشگاه علوم پزشکی از بیمارستان نسیم شهر-بهارستان

ارسال کننده: الناز عباسی - زمان پخش: شصت و5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: الناز عباسی - پخش در برنامه: شصت و5 ثانیه - تاریخ پخش: 1401/11/28

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها