تخریب تپه تاریخی مفین آباد اسلامشهر

تخریب تپه تاریخی مفین آباد اسلامشهر

تخریب تپه تاریخی مفین آباد اسلامشهر

ارسال کننده: حسین رشیدی - زمان پخش: شصت و5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: حسین رشیدی - پخش در برنامه: شصت و5 ثانیه - تاریخ پخش: 1401/11/26

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها