وضعیت نامناسب نظافت معابر و جمع‌آوری زباله در نوده اول (رباط کریم)

وضعیت نامناسب نظافت معابر و جمع‌آوری زباله در نوده اول (رباط کریم)

وضعیت نامناسب نظافت معابر و جمع‌آوری زباله در نوده اول (رباط کریم)

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - زمان پخش: شصت و5 ثانیه

معرفی برنامه

ارسال کننده: فاطمه یوسفی - پخش در برنامه: شصت و5 ثانیه - تاریخ پخش: 1401/11/26

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها