رفع تصرف 2860متر مربع از اراضی منابع طبیعی سرخ چشمه - دماوند

رفع تصرف 2860متر مربع از اراضی منابع طبیعی سرخ چشمه - دماوند

رفع تصرف 2860متر مربع از اراضی منابع طبیعی سرخ چشمه - دماوند

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1399/10/02

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها