گفتگو و اهدا گل به رانندگان تاکسی به مناسبت روز حمل و نقل - دماوند

گفتگو و اهدا گل به رانندگان تاکسی به مناسبت روز حمل و نقل - دماوند

گفتگو و اهدا گل به رانندگان تاکسی به مناسبت روز حمل و نقل - دماوند

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: شمیم علاءالدینی - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1399/09/29

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها