اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی برای مبارزه با ویروس کرونا - پردیس

اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی برای مبارزه با ویروس کرونا - پردیس

اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی برای مبارزه با ویروس کرونا - پردیس

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در استان

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در استان - تاریخ پخش: 1399/09/28

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها