کمک های معیشتی به خانواده های آسیب دیده از کرونا - پردیس

کمک های معیشتی به خانواده های آسیب دیده از کرونا - پردیس

کمک های معیشتی به خانواده های آسیب دیده از کرونا - پردیس

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در شهر

معرفی برنامه

ارسال کننده: مرتضی جعفری - پخش در برنامه: در برنامه در شهر - تاریخ پخش: 1399/09/27

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها