فروش ملک در صورت مفقود شدن شریک!

فروش ملک در صورت مفقود شدن شریک!

زمانیکه ملک مشاعی دارید و با شرکا به اختلاف می خورید، میتوان از راهکار تقسیم یا فروش استفاده کرد.

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها