سفرنامه تا نیایش 1402/6/13

سفرنامه تا نیایش 1402/6/13

سفرنامه تا نیایش

معرفی برنامه

سفرنامه تا نیایش

قسمت های تا نیایش - جدول پخش

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
تانیایش
مدت 40 دقیقه-قالب:گفتگو محور-رده سنی:عام-گروه:معارف-
سه شنبه 14 آذر 1402 - 12:24:35
40 دقیقه
تا نیایش
مدت 36 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:معارف-
سه شنبه 14 آذر 1402 - 4:38:37
36 دقیقه
تانیایش
مدت: 36 دقيقه-قالب:گفتگو محور-رده سنی:عام-گروه:معارف-
دو شنبه 13 آذر 1402 - 12:28:36
36 دقیقه
تانیایش-بازپخش
مدت 44 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:معارف-
دو شنبه 13 آذر 1402 - 4:32:0
43 دقیقه
تانیایش
مدت:44 دقيقه-قالب:گفتگو محور-رده سنی:عام-گروه:معارف-
یک شنبه 12 آذر 1402 - 12:26:23
44 دقیقه
تانیایش-بازپخش
مدت 41 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:معارف-
یک شنبه 12 آذر 1402 - 4:34:22
41 دقیقه
تانیایش
مدت:41 دقيقه-قالب:گفتگو محور-رده سنی:عام-گروه:معارف-
شنبه 11 آذر 1402 - 12:21:53
41 دقیقه
تانیایش-بازپخش
مدت 46 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:معارف-
شنبه 11 آذر 1402 - 4:27:37
45 دقیقه
تا نیایش-بازپخش
مدت 46 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:"معارف
جمعه 10 آذر 1402 - 4:24:6
45 دقیقه
تا نیایش
مدت 46 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:"معارف
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 12:23:20
45 دقیقه
تا نیایش
مدت 46 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:"معارف
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 12:23:0
45 دقیقه
تا نیایش-بازپخش
مدت 45 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:"معارف
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 4:21:10
45 دقیقه
تا نیایش-بازپخش
مدت 45 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:"معارف
پنج شنبه 9 آذر 1402 - 4:20:50
45 دقیقه
تانیایش
مدت 45 دقیقه-قالب:گفتگو محور-رده سنی:عام-گروه:معارف-
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 12:22:29
45 دقیقه
تا نیایش-بازپخش
مدت 42 دقیقه-قالب:گفتگو محور-رده سنی:عام-گروه:معارف-
چهار شنبه 8 آذر 1402 - 4:22:55
42 دقیقه

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها