رنگین کمان 1401/12/25

رنگین کمان 1401/12/25

رنگین کمان

معرفی برنامه

رنگین کمان

قسمت های رنگین کمان - جدول پخش

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
رنگین کمان-زنده
مدت 45 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:خانواده
جمعه 5 خرداد 1402 - 15:10:17
44 دقیقه
رنگین کمان
مدت 50 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
چهار شنبه 3 خرداد 1402 - 14:51:28
49 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 43 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک
جمعه 29 اردیبهشت 1402 - 15:9:56
43 دقیقه
رنگین کمان
مدت 50 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
چهار شنبه 27 اردیبهشت 1402 - 14:42:53
49 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 45 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک
جمعه 22 اردیبهشت 1402 - 15:46:56
45 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 47 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک
چهار شنبه 20 اردیبهشت 1402 - 14:52:25
47 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 43 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک
جمعه 15 اردیبهشت 1402 - 15:25:44
43 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 46 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک
پنج شنبه 14 اردیبهشت 1402 - 14:51:37
46 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 46 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک
چهار شنبه 13 اردیبهشت 1402 - 14:51:48
46 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 46 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک
جمعه 8 اردیبهشت 1402 - 15:40:9
46 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 43 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک
پنج شنبه 7 اردیبهشت 1402 - 15:11:27
43 دقیقه
رنگین کمان
مدت 44 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک
چهار شنبه 6 اردیبهشت 1402 - 14:52:22
43 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 42 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک
جمعه 1 اردیبهشت 1402 - 16:4:38
42 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 43 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک
پنج شنبه 31 فروردین 1402 - 14:38:49
43 دقیقه
رنگین کمان
مدت 45 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک
چهار شنبه 30 فروردین 1402 - 14:34:23
45 دقیقه
رنگین کمان
مدت 45 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک
پنج شنبه 24 فروردین 1402 - 14:37:15
44 دقیقه
رنگین کمان
مدت 40 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک
چهار شنبه 23 فروردین 1402 - 15:53:51
39 دقیقه
رنگین کمان
مدت 40 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک
سه شنبه 22 فروردین 1402 - 14:27:50
39 دقیقه
رنگین کمان
مدت 40 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک
دو شنبه 21 فروردین 1402 - 14:33:52
40 دقیقه
رنگین کمان
مدت 47 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک
شنبه 19 فروردین 1402 - 14:33:4
47 دقیقه
رنگین کمان
مدت 36 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک
جمعه 18 فروردین 1402 - 16:12:30
35 دقیقه
رنگین کمان
مدت 41 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک
پنج شنبه 17 فروردین 1402 - 14:40:17
40 دقیقه
رنگین کمان
مدت 441 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک
چهار شنبه 16 فروردین 1402 - 14:35:5
44 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 41 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
جمعه 26 اسفند 1401 - 15:32:43
41 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 43 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
پنج شنبه 25 اسفند 1401 - 15:14:40
43 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 43 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
چهار شنبه 24 اسفند 1401 - 14:43:49
43 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 41 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
جمعه 19 اسفند 1401 - 15:39:40
41 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 42 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
پنج شنبه 18 اسفند 1401 - 15:20:39
42 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 40 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 15:20:45
39 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 40 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
چهار شنبه 17 اسفند 1401 - 15:19:40
40 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 46 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
جمعه 12 اسفند 1401 - 15:19:58
45 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 46 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
پنج شنبه 11 اسفند 1401 - 14:54:40
46 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 43 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
چهار شنبه 10 اسفند 1401 - 14:41:2
42 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 45 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
جمعه 5 اسفند 1401 - 15:14:40
44 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 43 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
پنج شنبه 4 اسفند 1401 - 15:14:40
43 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 43 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
چهار شنبه 3 اسفند 1401 - 14:44:40
43 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 43 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
شنبه 29 بهمن 1401 - 15:30:46
42 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 42 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
جمعه 28 بهمن 1401 - 15:47:37
42 دقیقه
رنگین کمان
مدت 48 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
پنج شنبه 27 بهمن 1401 - 15:9:40
47 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 43 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
چهار شنبه 26 بهمن 1401 - 14:39:4
43 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 38 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
شنبه 22 بهمن 1401 - 15:20:0
38 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 38 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
جمعه 21 بهمن 1401 - 15:35:0
38 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت: 43 دقیقه-قالب:نمایشی-رده سنی:عام-گروه:کودک-محصول:ایران-
چهار شنبه 19 بهمن 1401 - 14:44:22
43 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 44 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
شنبه 15 بهمن 1401 - 15:13:5
44 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 43 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
جمعه 14 بهمن 1401 - 15:9:40
42 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 44 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-باغ کتاب
پنج شنبه 13 بهمن 1401 - 15:14:40
44 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 45 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
جمعه 7 بهمن 1401 - 15:24:40
45 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 42 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
پنج شنبه 6 بهمن 1401 - 15:25:3
41 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 41 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
جمعه 30 دی 1401 - 15:20:0
41 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 45 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
پنج شنبه 29 دی 1401 - 15:14:0
45 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 42 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
چهار شنبه 28 دی 1401 - 14:54:7
41 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 45 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
پنج شنبه 22 دی 1401 - 15:0:0
45 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 43 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
چهار شنبه 21 دی 1401 - 14:52:0
43 دقیقه
رنگین کمان-بازپخش
مدت 47 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
سه شنبه 20 دی 1401 - 14:45:0
46 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 43 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
جمعه 16 دی 1401 - 15:15:0
42 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 45 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
پنج شنبه 15 دی 1401 - 15:0:0
45 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 45 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
پنج شنبه 15 دی 1401 - 15:0:0
45 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 46 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
چهار شنبه 14 دی 1401 - 14:45:0
46 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 46 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
چهار شنبه 14 دی 1401 - 14:45:0
46 دقیقه
رنگین کمان-بازپخش
مدت 47 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
سه شنبه 13 دی 1401 - 15:26:4
46 دقیقه
رنگین کمان-بازپخش
مدت 47 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
سه شنبه 13 دی 1401 - 15:25:37
46 دقیقه
رنگین کمان-بازپخش
مدت 47 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
سه شنبه 13 دی 1401 - 14:55:0
36 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 45 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
جمعه 9 دی 1401 - 15:15:0
45 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 46 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
پنج شنبه 8 دی 1401 - 15:0:0
46 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 41 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
چهار شنبه 7 دی 1401 - 14:45:0
41 دقیقه
رنگین کمان
مدت 42 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
سه شنبه 6 دی 1401 - 15:16:59
41 دقیقه
رنگین کمان
مدت 47 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
دو شنبه 5 دی 1401 - 14:45:50
46 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 43 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
جمعه 2 دی 1401 - 15:8:2
43 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 43 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
جمعه 2 دی 1401 - 15:8:2
43 دقیقه
رنگین کمان-زنده
مدت 45 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
پنج شنبه 1 دی 1401 - 15:15:0
45 دقیقه
رنگین کمان
مدت 50 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
چهار شنبه 30 آذر 1401 - 14:45:0
49 دقیقه
رنگین کمان-بازپخش
مدت 46 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
سه شنبه 29 آذر 1401 - 14:45:0
46 دقیقه
رنگین کمان-بازپخش
مدت 45 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
چهار شنبه 23 آذر 1401 - 14:45:0
44 دقیقه
رنگین کمان-بازپخش
مدت 49 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:کودک-
سه شنبه 22 آذر 1401 - 14:40:0
48 دقیقه

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها