مصوبات افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی اجرا شد؟

مصوبات افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی اجرا شد؟

در بخش پزشکی عمومی اجرا شده و در بخش دندانپزشکی و پزشکی تخصصی اجرا نشده است

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها