دکتر کیوان الچیان متخصص بیماری های داخلی 1401/4/5

دکتر کیوان الچیان متخصص بیماری های داخلی 1401/4/5

پیشگیری از بیماریهای شایع بین افراد 50-30 سال

معرفی برنامه

دکتر کیوان الچیان متخصص بیماری های داخلی در مورد پیشگیری از بیماریهای شایع بین افراد 50-30 ساله صحبت میکند

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها