دکتر کیوان الچیان متخصص بیماری های داخلی 1401/3/29

دکتر کیوان الچیان متخصص بیماری های داخلی 1401/3/29

پیشگیری از بیماری های شایع بین افراد 30 الی 50 سال

معرفی برنامه

دکتر کیوان الچیان متخصص بیماری های داخلی در مورد پیشگیری از بیماری های شایع بین افراد 30 الی 50 سال صحبت میکند

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها