سلام تهران - 1400/12/18

سلام تهران - 1400/12/18

مجله صبحگاهی با موضوع های روز جامعه

معرفی برنامه

سلام تهران

قسمت های سلام تهران - جدول پخش

نام برنامه تاریخ و ساعت پخش مدت دانلود
سلام تهران-زنده
مدت 142 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجریان:قدیسه صالحی و علی ترابی-
شنبه 13 خرداد 1402 - 7:30:0
141 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 142 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجریان:قدیسه صالحی و علی ترابی-
شنبه 13 خرداد 1402 - 7:29:40
141 دقیقه
سلام تهران-بازپخش
مدت 97 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:مرتضی پرنیان-صدیقه مرادی-قدیسه صالحی-
جمعه 12 خرداد 1402 - 1:14:20
97 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 143 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:مرتضی پرنیان-صدیقه مرادی-قدیسه صالحی-
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 7:29:40
142 دقیقه
سلام تهران-بازپخش
مدت 98 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:مرتضی پرنیان-صدیقه مرادی-
پنج شنبه 11 خرداد 1402 - 1:14:52
98 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 142 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:مرتضی پرنیان-صدیقه مرادی-قدیسه صالحی-
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 7:29:40
141 دقیقه
سلام تهران-بازپخش
مدت 73 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجری:مرتضی پرنیان-صدیقه مرادی-
چهار شنبه 10 خرداد 1402 - 1:29:49
83 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 142 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجریان:صدیقه مرادی-مرتضی پرنیان-
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 7:30:0
141 دقیقه
سلام تهران-بازپخش
مدت 95 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجریان:قدسیه صالحی-علی ترابی-
سه شنبه 9 خرداد 1402 - 1:15:12
95 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 141 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجریان:قدسیه صالحی-علی ترابی-
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 7:30:0
141 دقیقه
سلام تهران-بازپخش
مدت 113 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجریان:صدیقه مرادی-مرتضی پرنیان-
دو شنبه 8 خرداد 1402 - 1:12:15
102 دقیقه
سلام تهران-زنده
مدت 143 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجریان:صدیقه مرادی-مرتضی پرنیان-
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 7:30:0
143 دقیقه
سلام تهران-بازپخش
مدت 110 دقیقه-قالب:ترکیبی-رده سنی:عام-گروه:تهران و شهروندی-مجریان:قدیسه صالحی و علی ترابی-
یک شنبه 7 خرداد 1402 - 1:5:38
110 دقیقه

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها