ساخت و سازهای غیر مجاز به احمد آباد مستوفی هم رسیده

ساخت و سازهای غیر مجاز به احمد آباد مستوفی هم رسیده

محمدزاده، سرپرست شهرداری احمدآباد مستوفی: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات باید رعایت شود. باغات احمدآباد مستوفی ریه‌های تهران هستند.

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها