آقای مجید فراهانی خیر و کار آفرین 1400/8/27

آقای مجید فراهانی خیر و کار آفرین 1400/8/27

فرهنگ سازی کار خیر به شیوه ایجاد اشتغال زایی

معرفی برنامه

آقای مجید فراهانی خیر و کار آفرین / فرهنگ سازی کار خیر به شیوه ایجاد اشتغال زایی

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها