دکتر علی ملوکی دکترای تخصصی فیزیوتراپی 1400/7/25

دکتر علی ملوکی دکترای تخصصی فیزیوتراپی 1400/7/25

درد های سیاتیک و شبهه سیاتیک تا درمان

معرفی برنامه

دکتر علی ملوکی دکترای تخصصی فیزیوتراپی در مورد درد های سیاتیک و شبهه سیاتیک تا درمان صحبت می کنند

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها