کودکان کار

کودکان کار در خطر هستند... جدی بگیریم سو استفاده های جنسی و جسمی از بچه ها در کمین است اگر مراقبت نکنیم
یک شنبه 25 آبان 1399

ادامه...

شکلات تلخ

شکلات تلخ با موضوع آسیب های اجتماعی یکشنبه و سه شنبه ساعت 16 از گروه اجتماعی شبکه پنج سیما روی آنتن می رود.
شنبه 15 شهریور 1399

ادامه...

>> > 1 < <<