فرم درخواست شرکت در برنامه رنگین کمان

 1. جنسیت*
 2. سن*
 3. نام و نام خانوادگی فرزند*
 4. کد ملی یا شماره شناسنامه*
   
 5. تاریخ تولد (دقیق مطابق شناسنامه)*
 6. نام پدر*
 7. محل تولد*
 8. نام مدرسه*
 9. استان محل سکونت*
 10. منطقه تهران یا شهرستان محل سکونت خود را بنویسید*
 11. آیا فرزند عزیزمان تاکنون در برنامه رنگین‌کمان شبکه 5 شرکت کرده است؟*
 12. در صورتی که فرزند دلبندمان، ویژگی و استعداد خاصی (هر نوع استعداد یا ویژگی) دارد و یا در حل مسئله، قصه‌سازی و اجرای تئاتر تجربه پیشین دارد، همراه با توضیحات کامل اینجا نوشته شود در ( در غیر این صورت ذکر شود نداریم)*
 13. در صورتی که فرزند دلبندمان فرزند شهید یا جانباز یا ایثارگر هستند همراه با توضیحات کامل اینجا نوشته شود(در غیر این صورت ذکر شود نداریم):*
 14. با توجه به اینکه در نظر است در مناسبت‌های مختلف ملی دینی (نظیر روز پرستار، روز آتش‌نشانی، روز پلیس، روز پست، روز کارمند، روز پاسدار، روز نیروی هوایی، روز پزشک و ....) برنامه متناسب با این روزها طراحی و تولید شود شغل والدین با توضیحات کامل نوشته شود
 15. شغل پدر*
 16. شغل مادر*
 17. نام و نام خانوادگی همراه*
 18. شماره همراه*
   
 19. شماره رابط*
   
 20. لطفا تصویر صفحه اول شناسنامه کودک پیوست شود.*
 21. تصویر فرزند ( می توانید با تلفن همراه خود نیز این تصویر را تهیه کنید )*