تهران بیست / مشکلات و موانع پیش رو صنایع کوچک و متوسط 1400/6/20

تهران بیست / مشکلات و موانع پیش رو صنایع کوچک و متوسط 1400/6/20

ایزد خواه عضو کمسیون صنایع و معادن

معرفی برنامه

تهران بیست / مشکلات و موانع پیش رو صنایع کوچک و متوسط / ایزد خواه عضو کمسیون صنایع و معادن

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها