دکتر حسینی / معاون پیشگیری و کاهش خطر پذیری سازمان پیشگیری و مدیریت شهر تهران 1400/4/28

دکتر حسینی / معاون پیشگیری و کاهش خطر پذیری سازمان پیشگیری و مدیریت شهر تهران 1400/4/28

معرفی سامانه های پایش و رصد مخاطرات شهر تهران

معرفی برنامه

دکتر حسینی / معاون پیشگیری و کاهش خطر پذیری سازمان پیشگیری و مدیریت شهر تهران / معرفی سامانه های پایش و رصد مخاطرات شهر تهران

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها