دکتر نصر اصفهانی مدرس دانشگاه 1400/1/17

دکتر نصر اصفهانی مدرس دانشگاه 1400/1/17

شیوه های سرمایه گذاری و پس انداز

معرفی برنامه

دکتر نصر اصفهانی مدرس دانشگاه در مورد شیوه های سرمایه گذاری و پس انداز صحبت می کنند

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها