تهران بیست / قیمت مسکن 99/12/11

معرفی برنامه

تهران بیست / قیمت مسکن / دکتر باقر پورمدیر عامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی شهر تهران و آقای محبت خواه مدیر کل راه و شهر سازی استان تهران

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها