خانم فصیح مطلب مربی هنری 99/9/3

خانم فصیح مطلب مربی هنری 99/9/3

آموزش بستن کارگاه سنتی جهت سرمه دوزی سنتی

معرفی برنامه

خانم فصیح مطلب مربی هنری/ آموزش بستن کارگاه سنتی جهت  سرمه دوزی سنتی

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها