آقای امامی مدیر آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 99/8/14

آقای امامی مدیر آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران 99/8/14

لزوم آماده سازی کوله نجات

معرفی برنامه

آقای امامی مدیر آموزش سازمان پیشگیری و مدیریت بحران / لزوم آماده سازی کوله نجات

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها