دکتر سوری متخصص اپیدمیولوژی 99/7/29

دکتر سوری متخصص اپیدمیولوژی 99/7/29

یافته های جدید بررسی اپیدمیولوژی کرونا در تهران

معرفی برنامه

دکتر سوری متخصص اپیدمیولوژی در مورد یافته های جدید بررسی اپیدمیولوژی کرونا در تهران صحبت می کنند

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها