تهران بیست / آب گرفتگی معابر در سطوح شهری 99/7/22

تهران بیست / آب گرفتگی معابر در سطوح شهری 99/7/22

مهندس دیلمی و مهندس پوش پارس میهمانان برنامه

معرفی برنامه

تهران بیست / آب گرفتگی معابر در سطوح شهری/  مهندس دیلمی معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران و مهندس پوش پارس مجری طرح جامع مدیریت آبهای شهری میهمانان برنامه

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها