دکتر مجدی نسب مدیر نظارت بر فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران 99/7/22

دکتر مجدی نسب مدیر نظارت بر فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران 99/7/22

مکملهای تغذیه ای ورزشها و قاچاق و تقلب مدعیان دروان کرونا

معرفی برنامه

دکتر مجدی نسب مدیر نظارت بر فرآورده های طبیعی سنتی و مکمل دانشگاه علوم پزشکی ایران  در مورد مکملهای تغذیه ای ورزشها و قاچاق و تقلب مدعیان دروان کرونا صحبت می کنند

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها