دکتر نوروزی متخصص کلیه و مجاری ادرار 99/6/25

دکتر نوروزی متخصص کلیه و مجاری ادرار 99/6/25

کرونا و آثر آن بر مجاری ادرار

معرفی برنامه

دکتر نوروزی متخصص کلیه و مجاری ادراردر مورد کرونا و آثر آن بر مجاری ادرارصحبت می کنند

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها