شکلات تلخ

شکلات تلخ

تهیه‌کننده:

مجتبی احمدی

شکلات تلخ با موضوع آسیب های اجتماعی شنبه و سه شنبه ساعت13:30و در روز های یکشنبه و چهارشنبه حوالی ۳۰ دقیقه بامداد از گروه اجتماعی شبکه پنج سیما روی آنتن می رود.

معرفی برنامه

شکلات تلخ با موضوع آسیب های اجتماعی شنبه و سه شنبه ساعت13:30و در روز های یکشنبه و چهارشنبه حوالی ۳۰ دقیقه بامداد از گروه اجتماعی شبکه پنج سیما روی آنتن می رود.

اخبار مرتبط