دکتر علیمراد زاده متخصص طب سالمندی 99/5/15

دکتر علیمراد زاده متخصص طب سالمندی 99/5/15

چالشهای مراقبتی سالمندان

معرفی برنامه

دکتر علیمر اد زاده متخصص طب سالمندی در مورد چالشهای مراقبتی سالمندان صحبت می کنند

آرشیو قسمت ها

ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها