دانلود بخش هنری به خانه برمی گردیم

     

تکنیک رنگ ها

امتیاز کاربران :**/*9

ته چین

تکنیک رنگ ها

آموزش خانم بنیادی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

کیف چرم 4

امتیاز کاربران :**/*33

کیف چرم

آموزش خانم خوش صحبت

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

در صورت داشتن مشکل در دانلود فایلها به قسمت حل مشکلات دانلود مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

طرح شکسته در ظرف

امتیاز کاربران :**/*21

ته چین

طرح شکسته در ظرف

خانم حمزه ای

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

خاتم کاری

امتیاز کاربران :**/*4

ته چین

خاتم کاری

آموزش آقای چابک

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

گل برچسته روی پارچه

امتیاز کاربران :**/*15

ته چین


گل برجسته روی پارچه

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

طراحی رو ی شیشه

امتیاز کاربران :**/*15

ته چین

طراحی روی شیشه

آموزش خانم حمزه ای

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

سوخت نگاری روی چوب 2

امتیاز کاربران :**/*14

سوخت نگاری

سوخت نگاری روی چوب

آموزش خانم چقا

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

نقاشی روی پارچه

امتیاز کاربران :**/*39

ته چین

نقاشی روی پارچه

آموزش خانم امیریان

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

آموزش کیف چرم

امتیاز کاربران :**/*31

ته چین

آموزش کیف چرم دوزی

آموزش خانم باسقی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

حجم کاری

امتیاز کاربران :**/*4

آشپزی

حجم کاری

آموزش آقای حسین لو

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

آموزش بافتنی

امتیاز کاربران :**/*58

ته چین

آموزش بافتنی

خانم پاشایی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

سوخت نگاری روی چوب

امتیاز کاربران :**/*9
کار روی چوب

سوخت نگاری روی چوب

آموزش خانم چقا

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

در صورت داشتن مشکل در دانلود فایلها به قسمت حل مشکلات دانلود مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

آموزش دوخت لباس بچه

امتیاز کاربران :**/*70

لباس بچه

آموزش دوخت لباس بچه

آموزش خانم بزرگی

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

میوه آرایی

امتیاز کاربران :**/*16
میوه آرایی

میوه آرایی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

گل دوزی برزیلی

امتیاز کاربران :**/*5

ته چین

گل دوزی برزیلی

آموزش خانم یوسفی

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

سرمه دوزی

امتیاز کاربران :**/*10

ته چین

سرمه دوزی

آموزش خانم خوش بخت

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

کیف بافتنی 3

امتیاز کاربران :**/*31

کیف بافتنی

کیف بافتنی

آموزش خانم پور کرمان

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

آموزش دوخت مانتو - خانم بزرگی

امتیاز کاربران :**/*70

مانتو

دوخت مانتو

آموزش خانم بزرگی

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

کار دستی ژاپنی

امتیاز کاربران :**/*43

کار دستی ژاپنی

کار دستی ژاپنی


 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

برای مشاهده ویدیو به قسمت گالری ویدیو مراجعه فرمایید

ادامه مطلب

کیف چرم

امتیاز کاربران :**/*41

ته چین

کیف چرم

آموزش خانم خوش صحبت

 

  

 

 

 

 

 

 

 

برای دانلود روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب

محبوب ترین ها